Yuqoriga

Марказга ишга қабул қилиш бўйича тахминий саволлар рўйхати

Admin   17,03-2020 1086

 1. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг асосий принциплари нималардан иборат?
 2. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ халқ ҳокимиятчилигини амалга оширишнинг қандай шакллари мавжуд?
 3. Ўзбекистон Республикасининг ташқи сиёсати қандай қоида
  ва нормаларга асосланган?
 4. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида фуқароларнинг қандай шахсий ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда сиёсий ҳуқуқлари белгиланган?
 5. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида қандай иқтисодий
  ва ижтимоий ҳуқуқлар белгиланган?
 6. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида белгиланган инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг кафолатлари қандай?
 7. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ фуқароларнинг бурчлари нималардан иборат?
 8. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ жамиятнинг иқтисодий негизини нима ташкил этади?
 9. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг биргаликдаги ваколатларини айтинг?
 10. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Президенти қандай ваколатларга эга?
 11. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ҳуқуқий мақоми, унинг асосий вазифалари нималардан иборат?
 12. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ қайси ҳолларда Бош вазирга нисбатан ишончсизлик вотуми билдириш мумкин?
 13. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг асосий вазифалари сифатида нималар кўрсатилган?
 14. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ўзгартиришлар
  ва қўшимчалар қандай тартибда киритилади?
 15. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати ҳамда Қонунчилик палатасини аъзоларини сайлаш ва тайинлаш тартиби қандай?
 16. Кимлар қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга?
 17. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қандай умум мажбурий бўлган ҳужжатларни қабул қилади?
 18. Ўзбекистон Республикасида сайлов тизимини айтиб беринг?
 19. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ қандай ташкилотлар жамоат бирлашмалари сифатида эътироф этилади?
 20. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари қайси норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинади?
 21. Мурожаат тушунчаси, турлари ва шакли ҳақида маълумот беринг.
 22. Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаат этиш ҳуқуқлари кафолатлари.
 23. Мурожаатларни кўриб чиқиш тартиби нималардан иборат.
 24. Мурожаатларни кўриб чиқишда жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, давлат органларининг, ташкилотларнинг ва улар мансабдор шахсларининг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари.
 25. Қандай мурожаатларга ёзма ёки электрон шаклда жавоб бериш талаб этилмайди.
 26. Мурожаатларни умумлаштириш ва таҳлил қилиш деганда нимани тушунасиз.
 27. Мурожаатлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун жавобгарлик.
 28. Ўзбекистон Республикаси Президенти Халқ қабулхоналарининг асосий вазифалари нималардан иборат?
 29. Харажатлар сметасида харажатлар таснифи неча гуруҳга бўлинади ва ҳар бир гуруҳ бўйича маълумот беринг?
 30. Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси қайси норматив хужжатларга асосан юритилади ?
 31. Қайси норматив ҳужжатга асосан, қандай ҳолларда Давлат буюртмачилари томонидан тўғридан-тўғри шартномалар амалга оширилади?
 32. Давлат харидларининг асосий принциплари нималардан иборат?
 33. Асосий воситаларнинг кирими ва ҳисобдан чиқарилиши қайси мемориал ордерларда олиб борилади?
 34. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини юритиш тўғрисидаги йўриқнома мазмуни?
 35. Беғараз олинган асосий воситалар объектларининг самарали фойдаланиш муддати қандай аниқланади?
 36. Ходимлар билан иш ҳақи бўйича аналитик ҳисоб-китоб қайси ҳужжатлар асосида олиб борилади?
 37. Ўртача ойлик иш хақини ҳисоблаб чиқиш тартибини тушунтириб беринг?
 38. Бухгалтерия балансининг актив ва пассив томонларида нималар акс эттирилади?
 39. Ташкилотларда инвентаризация ўтказиш тартиби қайси меъёрий ҳужжатга асосан ташкил этилади ва уни ташкил этишдан мақсад нима?
 40. Қандай ҳолатларда режадан ташқари инвентаризация ўтказилади?
 41. Муддати ўтиб кетган дебиторлик қарзи деганда нима тушунилади?
 42. Ўзбекистон Республикаси ичкарисидаги хизмат сафарлари учун кундалик харажатларни тўлаш меъёрлари ҳақида гапиринг.
 43. Бўлимнинг асасий вазифалари нималардан иборат?
 44. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси деганда нимани тушунасиз?
 45. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг турларини санаб беринг?
 46. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базасига Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан ташқари қандай ҳужжатлар киритилади.
 47. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни расмий эълон қилиш деганда нимани тушунасиз?
 48. ҚҲММБга киритилган ҳужжатларни назорат холатига келтиришда нималарга эътибор қаратиш лозим.
 49. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат реквизитлари нима?
 50. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат структураси деганда нимани тушунасиз?
 51. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат структураси қандай элементлардан иборат?
 52. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни назорат ҳолатига келтириш деганда нимани тушунасиз?
 53. Қонунчилик тармоқларининг умумҳуқуқий классификатори (ОКОЗ) кодлари берилишидан мақсад?
 54. Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги қонунга асосан норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг кучга кириш вақтларини белгилаш?
 55. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни юридик таҳлил бланки (карточка) тўлдириш тартиби?
 56. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар юридик ишлов бериш деганда нимани тушунасиз?
 57. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат тилларининг ўзаро мослиги (Языковая верфикация) нима?
 58. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатда махфий сўзи бўлганда қандай амал бажарилади?
 59. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни расмий эълон қилиш тартиби?
 60. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар Марказга келиб тушгандан сўнг ҳужжатнинг (HTML) ворд матни қанча муддатдан ҚҲММБга жойлаштирилиши керак?
 61. ҚҲММБга Халқаро хужжатларни жойлаштиришда кўпроқ нималарга эътибор қаратилиши керак?
 62. ҚҲММБда Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг иловаларини шакиллантириш тартиби?
 63. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни бир тили мавжуд бўлиб, иккинчи тилининг матни бўлмаган тақдирда қандай харакат амалга оширилади?
 64. Қонунчилик ташаббуси субъектларини санаб беринг?
 65. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни Фондига қайси турдаги ҳужжатларни киритилади?
 66. ҚҲММБдаги префикс ва суфикслар деганда нимани тушинасиз?
 67. Ҳужжатлар иловаларининг турларини санаб беринг?
 68. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни расмий эълон қилишда “PDF” шаклини жойлашриш тартиби?
 69. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҚҲММБга жойлаштириш жараёнида ижрочи томонидан хато ва камчиликлар аниқланган холатларда қандай иш юритилади?
 70. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат юридик таҳлил карточкасини тўлдирилиб бўлгандан сўнг кандай харакат амалга оширилади?
 71. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг расмий матни бир тилда қабул қилинган бўлса қандай ҳаракат амалга оширилади?
 72. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қандай умум мажбурий бўлган ҳужжатларни қабул қилади?
 73. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – Lex.uz қачондан бошлаб Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар эълон қилинадиган расмий манбалар қаторига киритилди?
 74. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар эьлон қилинадиган расмий манбаларни айтинг?
 75. Вазирликлар, давлат қўмиталари ҳамда идоралар ваколат доирасида қандай умум мажбурий бўлган ҳужжатларни қабул қилади?
 76. Ҳужжатнинг иловаси битта тилда берилган бўлса қандай харакат амалга оширилади?
 77. Ҳужжатга ўзгартиши киритиш жараёнида қандай холатларда шарх ёизилади (комментарий) ёки ўзгартириш манбаси (источник изменения) ёзилади?
 78. Ҳужжат бутунлай ўз кучини йўқотганда ҳужжат матнига қандай белги киритилади.
 79. Ҳужжатларга хаволалар бериш турлари?
 80. Қонун ҳужжатлари маьлумотлари миллий базасини такомиллаштириш бўлимининг вазифалари нималардан иборат?
 81. Қонун ҳужжатлари маьлумотлари миллий базасини такомиллаштириш бўлими ўз зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун қандай функцияларни амалга оширади?
 82. Қонун ҳужжатлари маьлумотлари миллий базасини такомиллаштириш бўлими ўзига юклатилган вазифа ва функцияларни бажаришда қандай ҳуқуқлардан фойдаланади?
 83. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – Lex.uz қачондан бошлаб Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар эълон қилинадиган расмий манбалар қаторига киритилди?
 84. Қонунчилик тармоқларининг умумҳуқуқий классификатори (ОКОЗ)?
 85. uz тизимида қонун ҳужжатларга берилган шархлар ахамияти, зарурияти.
 86. uz тизимида қонун ҳужжатларга берилган шархларнинг холатини қандай бахолайсиз.
 87. Ҳаволаки нормалар қандай нормалар? Уларнинг қандай турлари бор?
 88. uz сайтидаги НҲҲдаги ҳаволаки нормаларга шарҳлар нима учун киритилади?
 89. Ҳуқуқ тизими, унинг тармоқлари, институтлари? Сўнги пайтларда қандай ҳуқуқий институтлар вужудга келди?
 90. uz тизимидаги ҚҲММБ қонун ҳужжатларни туркумлаш холати?
 91. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 8 августдаги ПФ-5505-сон Фармони билан тасдиқланган “Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш концепцияси”да қонунлардаги ҳаволаки нормалар ва тўғридан тўғри ишлайдиган қонунлар ўртасидаги боғликлик нимадан иборат?
 92. Қонунларда нима учун тўғридан тўғри амал қилувчи нормалар кам? Нега ҳаволаки нормалардан фойдаланилади?
 93. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга расмий ва илмий-амалий шарҳлардан ҚҲММБда қонунлар ва бошқа НҲҲга берилган шарҳларни фарқи?
 94. Бўлимнинг асасий вазифалари нималардан иборат?
 95. Бўлим ўз зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш давомида қандай функцияларни амалга оширади?
 96. Қонун ҳужжатлари маълумотлари базаси нима?
 97. LexUZ тизимида ишлашни бошлаш учун қайси веб-браузерни ишга тушириш керак?
 98. Расмий эълон қилиш ҚҲММБнинг қайси бўлимида амалга оширилади?
 99. ҚҲММБга киритилган ҳужжатларни текширишда нималарга эътибор қаратилиши лозим.
 100. ҚҲММБга киритилган ҳужжатларни назорат холатига келтирилганидан сўнг текширишда нималарга эътибор қаратилиши лозим.
 101. Қонунчилик техникаси нима?
 102. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат структураси деганда нимани тушунасиз?
 103. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни назорат ҳолатига келтириш деганда нимани тушунасиз?
 104. Ҳужжатнинг юридик таҳлил карточкаси бланкини тўлдиришда нималарга эътибор қаратиш лозим?
 105. Ҳужжатдаги ҳаволаларнинг нечи тури мавжуд?
 106. Иловани шакллантириш шартлари?
 107. ҚҲММБда ҳужжат киритишда «[Извлечение]» ёки “[Кўчирма]” белгиси қайси ҳолларда қўйилади?
 108. Ҳавола қандай шакллантирилади?
 109. ҚҲММБда норматив-ҳуқуқий ҳужжатга ўзгартириш киритиш (назорат ҳолатига келтириш) қандай амалга оширилади?
 110. ҚҲММБда норматив-ҳуқуқий ҳужжатни кучини йўқотиш ёки бирон бир қисмини кучини йўқоттириш қандай амалга оширилади?
 111. Ўзгартириш манбаси (источник изменения) да нималар кўрсатилади?
 112. ҚҲММБда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни расмий эълон қилиш рақами ва санасини бериш тартибини айтинг?
 113. ҚҲММБда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни расмий эълон қилиш босқичларини санаб беринг.
 114. ҚҲММБда шарҳлар нима мақсадда шакллантирилади?
 115. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатни амал қилиш муддати ҳақида гапиринг.
 116. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси – Lex.uz қачондан бошлаб норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар эълон қилинадиган расмий манбалар қаторига киритилди?
 117. Қонунчилик тармоқларининг умумҳуқуқий классификатори (ОКОЗ) тушинчаси ва ахамияти?
 118. Қонунчилик тармоқларининг умумҳуқуқий классификатори (ОКОЗ) нима учун ишлатилади?
 119. uz тизимида қонун ҳужжатларга берилган шархлар ахамияти, зарурияти.
 120. uz тизимида қонун ҳужжатларга берилган шархларнинг холатини қандай бахолайсиз.
 121. Ҳаволаки нормалар қандай нормалар?
 122. Ҳаволаки нормаларнинг қандай турлари бор?
 123. uz сайтидаги НҲҲдаги ҳаволаки нормаларга  шарҳлар нима учун киритилади?
 124. Ҳуқуқ тизими, унинг тармоқлари, институтлари? Сўнги пайтларда қандай ҳуқуқий институтлар вужудга келди?
 125. uz тизимидаги ҚҲММБ қонун ҳужжатларни туркумлаш холати?
 126. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 8 августдаги ПФ-5505-сон Фармони билан тасдиқланган “Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш концепцияси”да қонунлардаги ҳаволаки нормалар  ва тўғридан тўғри ишлайдиган қонунлар ўртасидаги боғликлик нимадан иборат
 127. Қонунларда нима учун фақат тўғридан тўғри амал қилувчи нормалар иборат эмас?
 128. Кодекслар ва қонунларда нега ҳаволаки нормалардан фойдаланилади?
 129. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга расмий шарҳлардан ва тушинтиришдан ҚҲММБда қонунлар ва бошқа НҲҲга берилган шарҳларни фарқи?
 130. Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг қарорларида берилган тушинтиришлар ва кўрсатмалардан ҚҲММБда қонунлар ва бошқа НҲҲга берилган шарҳларни фарқи?
 131. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга расмий илмий-амалий шарҳлардан ҚҲММБда қонунлар ва бошқа НҲҲга берилган шарҳларни фарқи?
 132. Тахрир қилиш бўлими вазифалари нималардан иборат?
 133. Таҳрир қилиш бўлими ўз зиммасига юклатилган вазифаларни бажаришда қандай функцияларни амалга оширади?
 134. Таҳрир қилиш бўлими ўзига юклатилган вазифа ва функсияаларни бажаришда қандай ҳуқуқлардан фойдаланади?
 135. Таҳрир қилиш бўлими ўзига юклатилган вазифа ва функцияларни амалга оширишда қандай фаолиятн амалга оширишга масьул?
 136. Ноширлик соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларини санаб беринг.
 137. Конституция ва қонунларимизда сўз эркинлиги ҳақида нималар дейилган?
 138. Ўзбекистон Республикасининг "Ноширлик фаолияти тўғрисида"ги Қонуни қачон қабул қилинган ва у нима ҳақида?
 139. Ўзбекистон Республикасининг «Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида»ги Қонуни ҳақида гапириб беринг.
 140. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлган орган ва мансабдор шахслар ҳақида маълумот беринг.
 141. Ўзбекистон Республикаси кодекслари ҳақида маълумот беринг. Бугунги кунда нечта кодекс мавжуд? Кодекс таркибий тузилиш жиҳатидан қонунми?
 142. Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлашнинг асосий принциплари нималардан иборат?
 143. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг ҳуқуқий ахборот тарқатишдаги ўрни қандай ва қайси йўллар орқали фаолият олиб борилмоқда?
 144. Цензура нима? Қонунларимизда у ҳақда нима дейилган?
 145. Қонун ва қарорлар муаллифлик ҳуқуқининг обеъкти бўла оладими?
 146. Муаллифлик ҳуқуқининг амал қилиш муддати?
 147. Турдош ҳуқуқлар деганда нимани тушунасиз?
 148. Муаллифлик ҳақининг энг кам ставкаси деганда нимани тушунасиз?
 149. Мажбурий бепул нусха тушунчаси ва шартлари ҳақида гапириб беринг.
 150. Қандай нашрларни мажбурий нусхалар сифатида юбориш мумкин эмас.
 151. Кўпгина ахборотларни ўзида жамлаган Интернет саҳифалари йиғиндиси қандай номланади?
 152. Компьютер қурилмаларига хизмат кўрсатувчи дарстурлар қандай номланади?
 153. Тармоқ платаси (адаптери) нима учун ишлатилади?
 154. Давлат органининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари ушбу органнинг расмий сайтига қайси муддатда жойлаштирилиши зарур?
 155. Ахборот ресурсларида сақланаётган ва ишлов берилаётган, электрон рақамли имзо билан тасдиқланган ва қоғоз кўринишидаги хужжат билан бир хил юридик кучга эга бўлган ахборот нима деб аталади?
 156. Ахборот ресурсларида сақланаётган ва ишлов берилаётган, электрон рақамли имзо билан тасдиқланган ва қоғоз кўринишидаги ҳужжат билан бир хил юридик кучга эга бўлган ахборот нима деб аталади?
 157. Махфий ахборот нима ва унинг қандай кўринишлари бор.
 158. Ўзбекистон Республикасида ахборотлаштириш бўйича қандай Қонунлар қабул қилинган?
 159. Маркетинг ва реклама бўлимининг вазифалари нималардан иборат?
 160. Бўлимнинг асосий функциялари нималардан иборат?
 161. Маркетимнг ва реклама бўлимининг ҳуқуқлари нималардан иборат?
 162. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси қачон қабул қилинган, нечта бўлим, нечта боб ва нечта моддадан иборат ?
 163. Ўзбекистон Республикасининг давлат байроғи қачон қабул қилинган ?
 164. Ўзбекистон Республикасининг давлат герби қачон қабул қилинган?
 165. Ўзбекистон Республикасининг давлат мадҳияси қачон қабул қилинган, унинг муаллифи ким?
 166. “Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш тўғрисида”ги Қонуннинг мақсади нима?
 167. Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш қандай усулларда амалга оширилади?
 168. Ҳуқуқий ахборотдан фойдаланиш нима?
 169. Адлия вазирлигининг ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш соҳасидаги ваколатлари нималардан иборат?
 170. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар матнлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган Рўйхат бўйича барча давлат органлари ва ташкилотларига қанча вақтда ва қандай тартибда жўнатилади?
 171. Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларини эълон қилиш тартиби қандай?
 172. Ўзбекистон Республикаси Президенти БМТ Бош Ассамблеясининг
  72-сессиясидаги нутқида қандай долзарб вазифаларни айтиб ўтган?
 173. “Адолат” ҳуқуқий ахборот маркази умумий бўлимининг вазифаси нималардан иборат?
 174. Бўлим ўз зиммасига юклатилган вазифаларни бажаришда қайси соҳаларга асосланади?
 175. Асосий воситалар қандай ҳолларда балансдан чиқарилади?
 176. Сотиб олинган қимматбаҳо хом-ашё ва материаллар қабул қилиш, сарфлаш тартибини тушунтириб беринг?
 177. Ташкилотларнинг ёнғин хавфсизлиги соҳасидаги ҳуқуқлари ва мажбуриятлари нималардан иборат
 178. Фавқулодда вазият ва фавқулодда ҳолат нима дегани.
 179. Корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш соҳасидаги мажбуриятлари нималардан иборат.
 180. Умумий бўлим кадрлар соҳасида қандай вазифаларни амалга оширади?
 181. Меҳнат шартномасини тузиш тартибини айтиб беринг.
 182. Ишга қабул қилиш тартиби ва асоси.
 183. Дастлабки синов муддати, уни қўллаш тартибини айтиб беринг.
 184. Меҳнат шартномасини бекор қилиш асослари ҳақида гапириб беринг.
 185. Танаффуслар, дам олиш ва байрам кунларини тушунтиринг.
 186. Ташкилий-назорат ва таҳлил соҳасида “Адолат” ҳуқуқий ахборот марказининг умумий бўлими қандай вазифаларни амалга оширади?
 187. “Адолат” ахборот марказининг умумий бўлими хўжалик ишлари соҳаси бўйича қандай вазифаларни бажаради?
 188. “Адолат” ахборот марказининг умумий бўлимининг АКТ соҳасида вазифалари нималардан иборат?
 189. Ахборот ресурсларида сақланаётган ва ишлов берилаётган, электрон рақамли имзо билан тасдиқланган ва қоғоз кўринишидаги ҳужжат билан бир хил юридик кучга эга бўлган ахборот нима деб аталади?
 190. Махфий ахборот нима ва унинг қандай кўринишлари бор.
 191. Ўзбекистон Республикасида ахборотлаштириш бўйича қандай Қонунлар қабул қилинган?
 192. Портални шакллантириш йўли билан интернет орқали фуқароларга барча давлат хизматлари мажмуини тақдим этувчи “электрон ҳукумат” тизимининг ташкил этувчиси:
 193. Давлатни бошқариш органлари билан бизнес ўртасида самарали муносабатларни шакллантирувчи “электрон ҳукумат” тизим ким томонидан амалга оширилади.
 194. Операцион тизим нима?
 195. Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши сиёсати ҳамда бу борада Адлия вазирлигининг ваколатлари қандай?
 196. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 февралдаги ПҚ-2761-сон “Қонун ҳужжатларини тарқатиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ҳақида нималарни биласиз?
 197. Электрон ҳужжат даганда нимани тушунаси?