YuqorigaBadiiy adabiyot

Nomi Narxi

Bir jinoyat tarixi( )

11000

To‘ylar muborak( Қутлибека Раҳимбоева )

7800

Adolatga xiyonat( Т. Тошев )

7000

Chinoz ilhomlari( Г. Ортиқхўжаева )

7000

Mehr qolur, muhabbat qolur( Т.Тошев )

10000

Yo‘l( Г. Ортиқҳўжаева )

3000

O‘zingizni avaylang( Г. Ортиқҳўжаева )

5000Darsliklar

Nomi Narxi

Davlat va huquq nazariyasi( X. Odilqoriyev )

43000

Huquqshunoslik (o‘quv qo‘llanma)( Х.Т.Маматов )

15000

Konstitusiyaviy huquq( О.Т. Ҳусaнов )

20000Qonunlar

Nomi Narxi

Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni( Расмий нашр )

5000

Yuridik xizmat faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi( Расмий нашр )

2500

"Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони( Расмий нашр )

7500

O‘zbekiston Respublikasining “Ichki ishlar to‘g‘risida”gi Qonuni( Расмий нашр )

8500

O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi (kirill)( Расмий нашр )

8000

O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi (LOTIN)( Rasmiy nashr )

8000

O'zbekiston Respublikasining Sudlar to'g'risidagi Qonuni( )

8500

O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xavfsizlik xizmati to‘g‘risida”gi Qonuni( Расмий нашр )

6000

O‘zbekiston Respublikasining “Notariat to‘g‘risida”gi Qonuni( Расмий нашр )

2500

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, fuqarolarning huquq va( Расмий нашр )

2500

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta’minlashga( Расмий нашр )

2500To'plamlar

Nomi Narxi

Tadbirkorlik faoliyatining ayrim turlarini lisenziyalashga oid normativ-huquqiy hujjatlar to‘plami( Ш.Саидов - нашр учун масъул )

20000

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatiga oid normativ-huquqiy va boshqa hujjatlar to‘plami( )

15000

Bola huquqlarini himoya qilishga oid normativ-huquqiy hujjatlar to‘plami( Нашр учун масъул: Қ. Тоғаев )

15000

Sudlar faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlar to‘plami( )

15000

Jinoyat ishlari bo‘yicha sud hujjatlari( )

25000

Yuridik xizmat va shartnomaviy-huquqiy munosabatlarni tartibga solishga oid normativ-huquqiy hujjatlar to‘plami( )

17000Kodekslar

Nomi Narxi

O'zbekiston Respuplikasi jinoyat kodeksi( Расмий нашр )

33000

O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi( Расмий нашр )

33000

O‘zbekiston Respublikasi kodekslari (2 jilddan iborat)( Расмий нашр )

160000

O‘zbekiston Respublikasining Ma’muriy sud ishlarini yuritish to‘g‘risidagi kodeksi( Расмий нашр )

22000

O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi( Расмий нашр )

17000

O‘zbekiston Respublikasining Havo kodeksi( Расмий нашр )

17000

O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi( Расмий нашр )

22000

O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-prosessual kodeksi( Расмий нашр )

43000

O‘zbekiston Respublikasining Iqtisodiy prosessual kodeksi( Расмий нашр )

22000

O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik prosessual kodeksi( Расмий нашр )

24000

O'zbekiston Respublikasining Budjet kodeksi( Rasmiy nashr )

20000

O'zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksi ( Расмий нашр )

17000

O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi( Расмий нашр )

16000

O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi( Rasmiy nashr )

34000

O‘zbekiston Respublikasining Bojxona kodeksi( Расмий нашр )

33000

O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi( Расмий нашр )

33000

Налоговый кодекс Республики Узбекистан( Официальное издание )

33000

O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-ijroiya kodeksi( Расмий нашр )

21000Boshqa nashrlar

Nomi Narxi

O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksiga sharh ( Й. Турсунов )

54000

O‘zbekiston konstitusiyasi – dunyo jamoatchiligi nigohida( А. Саидов )

25000

Amir Temur va Fransiya( Люсьен Керен, Акмал Саидов )

200000

2017 йил - шиддатли ислоҳотлар йили( )

30000

Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан (общие и особенные части)( М.Х. Рустамбаев )

90000

2017 - the year of swepping reforms( )

30000

2017 год - год стремительных реформ( )

30000

Военно-политическая ситуация в Афганистане и ее влияние на пограничную безопасность государств Центральной Азии( П.А. Маккамбаев )

20000

Biz ijtimoiy tarmoqlarda!

12 818 foydalanuvchi

91 124 foydalanuvchi

56 987 foydalanuvchi

91 881 foydalanuvchi